درباره من

1331 تولد 26 آذر در شهریار/ایران
1351 ورود به دانشکده هنرهای تزیینی
1355 لیسانس در رشته گرافیک
1355 ازدواج با علیرضا اسپهبد و رفتن به انگلستان برای ادامه تحصیل
1357 فوق لیسانس در رشته چاپ های دستی از گلد اسمیت کالج (لیتوگرافی و اچینگ)
1357 نمایشگاه گروهی در لندن
1383-1368 پیج نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان و شرکت در یک نمایشگاه گروهی صد اثر- صد هنرمند گالری گلستان
1384 نمایشگاه گروهی هفت نگاه در فرهنگسرای نیاوران
1391 نمایشگاه انفرادی در گالری آن
1392 نمایگاه گروهی در گالری آرت سنتر
1394 نمایشگاه انفرادی در گالری مینا
1396 نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان
1396 نمایشگاه گروهی درگالری ایوان
1398 نمایشگاه گروهی در گالری اینجا
1398 نمایشگاه گروهی در گالری فرمانفرما
1398 نمایشگاه گروهی در گالری ثالث
1398 نمایشگاه انفرادی در گالری فرمانفرما

عکس از ماهور زهرایی